چهارشنبه 13 مهر‌ماه سال 1390
توسط: احسان

فیگور


david hockney


لیست کتابمدرنیته و مدرنیسم

کهون، لارنس (ویرایش). ۱۳۸۱(۱۹۹۶). متن هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان [و...]. نی.
بورکهارت، یاکوب. ؟ (۱۸۶۰) فرهنگ رنسانس در ایتالیا. ترجمه محمد حسن لطفی. طرح نو.
دیویس، تونی. ۱۳۸۶ (۱۹۹۷). اومانیسم. ترجمه عباس مخبر. نشر مرکز.
هارت، فردریک و دیوید ویلکینز. ۱۳۸۶ (؟). تاریخ هنر رنسانس در ایتالیا. ترجمه فریبرز مجیدی و دیگران . تندیس.
اراسموس، دسیدریوس. ۱۳۸۷ (۱۵۰۹).  در ستایش دیوانگی. ترجمه حسن صفاری و هرمز همایون پور. فرزان روز.
کانت، امانوئل [و...]. ۱۳۷۶(۱۹۹۲). روشن نگری چیست؟ نظریه ها و تعاریف. ترجمه سیروس آرین پور. نشر آگه.
کانت، امانوئل. ۱۳۷۷ (۱۷۹۰). نقد قوه ی حکم. ترجمه عبدالکریم رشیدیان. نشرنی.
پین، توماس. ۱۳۸۷ (۱۷۷۶). عقل سلیم. ترجمه محمود نبوی. نشر قطره.
فروید، زیگموند. ۱۳۸۷ (۱۹۳۰). تمدن و ملالت های آن. ترجمه محمد مبشری. نشر ماهی.
نیچه، فریدریش ویلهلم. ۱۳۸۵ (۱۸۷۲). زایش تراژدی. ترجمه رویا منجم. نشر پرسش.
فورست، لیلیان. ۱۳۷۵ (؟). رمانتیسم. ترجمه مسعود جعفری. نشر مرکز.
جعفری، مسعود. ۱۳۷۸. سیر رمانتیسم در اروپا. نشر مرکز.
ناکلین، لیندا. ۱۳۸۶ (۲۰۰۱). بدن تکه تکه شده: قطعه به مثابه ی استعاره ای از مدرنیته. ترجمه مجید اخگر. حرفه نویسنده.

هارت، فردریک. ۱۳۸۲. سی و دو هزار سال تاریخ هنر. ترجمه به سرپرستی هرمز ریاحی. نشر پیکان.
گاردنر، هلن. ۱۳۶۵. هنر در گذر زمان. ترجمه محمد تقی فرامرزی. نشر آگه.
گامبریچ، ارنست. ۱۳۸۱(۱۹۸۹). تاریخ هنر. ترجمه علی رامین. نشر نی.
پاکباز، رویین. ۱۳۷۹. دایرة المعارف هنر. فرهنگ معاصر.
جاکوبز، دیویس و … . ۱۳۸۸٫  تاریخ هنر جنسن. ترجمه نریمان افشاری و … . فرهنگسرای میردشتی.
لوسی اسمیث، ادوارد. ۱۳۸۰ (۱۹۸۴). فرهنگ اصطلاحات هنری. ترجمه فرهاد گشایش. انتشارت عفاف.

بکولا، ساندرو. ۱۳۸۷. هنر مدرنیسم. ترجمه رویین پاکباز و دیگران. فرهنگ معاصر.
لینتن، نربرت. ۱۳۸۲. هنرمدرن. ترجمه علی رامین. نشر نی.
آرناسن، هـ. هـ. ۱۳۷۵(۱۹۸۶). تاریخ هنر مدرن. ترجمه مصطفی اسلامیه. انتشارات آگاه.
پاکباز، رویین. ۱۳۶۹. در جستجوی زبان نو. نشر آگاه.
گلدواتر، رابرت و تریوز، مارکو (ویرایش). ۱۳۸۰. هنرمندان درباره ی هنر. ترجمه سیما ذوالفقاری. نشر ساقی.
رید، هربرت. ۱۳۶۴٫ تاریخ مختصر نقاشی معاصر. ترجمه احمد کریمی. پاپیروس.
کرامر، هیلتون، ۱۳۸۹ (۱۹۷۴). عصر آوانگارد. ترجمه پرتو اشراق. انتشارات ناهید.
چایلدز، پیتر. ۱۳۸۳ (۲۰۰۱). مدرنیسم. ترجمه رضا رضایی. نشر ماهی.
بار، آلفرد. ۱۳۷۵. نقاشی مدرن چیست؟ ترجمه مهدی حسینی. فصلنامه ی هنر: ۳۲ زمستان ۷۵/ بهار۷۶.
گرینبرگ، کلمنت. ۱۳۷۷. مدرنیسم در نقاشی. ترجمه عزت اله فولادوند. بخارا: ۴٫
دوشان، مارسل، ۱۳۸۰٫ پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر، گفت و گوی پیر کابان با مارسل دوشان. ترجمه لیلی گلستان. نشر فرزان.
بل، کلایو. ۱۳۷۹٫  فرم معنادار. ترجمه علی رامین. هنرنامه: ۲: ۵٫
بُدلر، شارل. ۱۳۷۹. نقاش زندگی مدرن. ترجمه نگار داوری اردکانی. نامه ی فرهنگ: ۱۰: ۲٫
بودلر، شارل. ۱۳۸۶ (۱۸۶۳) نقاشی زندگی مدرن و دیگر مقالات. ترجمه روبرت صافاریان. مبنا/حرفه نویسنده.
گرانت، دیمیان. ۱۳۷۵ (۱۹۷۴). رئالیسم. ترجمه حسن افشار. نشر مرکز.
برتون، آندره. ۱۳۸۱(۱۹۹۳). سرگذشت سوررئالیسم (۱۹۵۲ــ۱۹۱۳) گفتگو با آندره برتن. ترجمه عبدالله کوثری. نشر نی.

پُست مدرنیسم

جنکز، چارلز. ۱۳۷۶ (۱۹۸۹). پست مدرنیسم چیست؟ ترجمه فرهاد مرتضایی. نشر مرندیز.
اسماگولا، هاوارد جـِی. ۱۳۸۱ (۱۹۸۳). گرایش های معاصر در هنرهای بصری. ترجمه فرهاد غبرایی.  دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ساراپ، مادن. ۱۳۸۲ (۱۹۹۳). راهنمایی مقدماتی بر پسا ساختارگرایی و پسامدرنیسم. ترجمه محمد رضا تاجیک. نشر نی.
بکولا، ساندرو. ۱۳۸۷. هنر مدرنیسم. ترجمه رویین پاکباز و دیگران. فرهنگ معاصر.
لینتن، نربرت. ۱۳۸۲. هنر مدرن. ترجمه علی رامین. نشر نی.
کهون، لارنس (ویرایش). ۱۳۸۱(۱۹۹۶). متن هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست مدرنیسم. ترجمه رشیدیان [و دیگران].  نشر نی.
وارد، گلن. ۱۳۸۴ (۱۹۹۷). پست مدرنیسم. ترجمه قادر فخر رنجبری و ابوذر کرمی. نشر ماهی.
آدامز، لوری. ۱۳۸۸ (۱۹۹۶) روش شناسی هنر. ترجمه علی معصومی. نظر.
صحاف زاده، علیرضا. ۱۳۸۸٫ هنر هویت وسیاست بازنمایی، مطالعه ای در تاریخ اجتماعی هنر امریکا. بیدگل.
آرچر، مایکل. ۱۳۸۹٫ هنر بعد از ۱۹۶۰٫ ترجمه کتایون یوسفی. نشر حرفه نویسنده.
لیوتار، ژان فرانسوا. ۱۳۸۴. تعریف پسامدرن برای بچه ها. ترجمه آذین حسین زاده. نشر ثالث.
لیوتار، ژان فرانسوا. ۱۳۸۰ (۱۹۷۹). وضعیت پست مدرن، گزارشی درباره ی دانش. ترجمه حسینعلی نوذری. گام نو.
بارت، رولان (و دیگران). ۱۳۸۱. به سوی پسامدرن، پساساختارگرایی در مطالعات ادبی. ترجمه پیام یزادنجو. نشر مرکز.
گابلیک، سوزی. ۱۳۸۸٫ آیا مدرنیسم شکست خورده است؟ ترجمه فتاح محمدی. مینوی خرد.
ترنر، جان. ۱۳۸۱. نظریه های پست مدرنیسم. ترجمه صمد عابدینی. نشر ستوده.
نجویمان، امیرعلی ۱۳۸۵. درآمدی بر پست مدرنیسم در ادبیات. نشر رسش.
هوروکس، کریستوفر. ۱۳۸۴.  پست مدرنیسم و مجازی شدن در نگاه مارشال مک لوهان. ترجمه سروناز تربتی. نشر گفتمان.
تابعی، احمد و خاکپور، لاله (ویرایش). ۱۳۸۴.  رابطه میان ایده پسامدرن و عدم تعین: مطالعه تطبیقی فلسفه و هنر غرب. نشرنی.
نوذری، حسینعلی (ویرایش). ۱۳۷۹. پست مدرنیته و پست مدرنیسم. ترجمه ح.  نوذری. نقش جهان.

نقد و تحلیل هنر

وِلِک، رنه. ۱۳۸۵ (۱۹۵۵). تاریخ نقد جدید. ترجمه سعید ارباب شیرانی و دیگران. نشر نیلوفر.
سارکوفسکی، جان. ۱۳۸۷٫ نگاهی به عکس ها. ترجمه فرشید آذرنگ. سمت.
بَرت، تری. ۱۳۸۷٫ نقد عکس: درآمدی بر درک تصویر. ترجمه اسماعیل عباسی و کاوه میرعباسی. نشر مرکز.
جنسن، چارلز. ۱۳۸۷٫ تجزیه و تحلیل آثار هنرهای تجسمی. ترجمه بتی آواکیان. سمت.
آدامز، لوری. ۱۳۸۸ (۱۹۹۶) روش شناسی هنر. ترجمه علی معصومی. نظر.
سِلدن، رامان و پیتر ویدوسون. ۱۳۷۷ (۱۹۹۳) راهنمای نظریه ی ادبی معاصر. ترجمه عباس مخبر. طرح نو.
شمیسا، سیروس. ۱۳۸۶٫ نقد ادبی. نشر میترا.
برسلر، چارلز. ۱۳۸۶٫ درآمدی بر نظریه ها و روش های نقد ادبی. ترجمه مصطفی عابدینی فرد. نیلوفر.
گرین، ویلفرد و دیگران. ۱۳۸۵٫ مبانی نقد ادبی. ترجمه فرزانه طاهری. نیلوفر.
پیری، دیوید. ۱۳۸۴٫ چگونه نقد بنویسیم. ترجمه منیره احمد سلطانی. روزگار.
ونتوری، لیونلو. ۱۳۸۴٫ تاریخ نقد هنر. ترجمه امیر مدنی و مینا لطفی. نشر فضا.
لایس، کالین. ۱۳۸۵٫ نقد هنر. ترجمه امیر نصری و دیگران. فرهنگستان هنر.
گامبریچ، ارنست هانس. ۱۳۸۵ (۲۰۰۲).  تحولات ذوق در غرب. ترجمه محمدتقی فرامرزی. فرهنگستان هنر.
هنفلینگ، اسوالد. ۱۳۸۶ . چیستی هنر. ترجمه علی رامین. نشر هرمس
شپرد، آن. ۱۳۸۸٫ مبانی فلسفه هنر. ترجمه علی رامین. انتشارات علمی و فرهنگی.
گراهام، گوردن.۱۳۸۷٫ فلسفه هنرها، درآمدی بر زیبایی شناسی. ترجمه مسعود علیا. نشر ققنوس.
کارول، نوئل. ۱۳۸۷ (۱۹۹۹). درآمدی بر فلسفه هنر. ترجمه صالح طباطبایی. فرهنگستان هنر.
هاوکس، ترنس. ۱۳۷۷ (۱۹۷۲). استعاره. ترجمه فرزانه طاهری. نشر مرکز.
مک کوئین، جان. ۱۳۸۹ (؟) تمثیل (از مجموعه ی مکتب ها، سبک ها، …) ترجمه حسن افشار. نشر مرکز.
موکه، داگلاس کالین. ۱۳۸۹ (؟) آیرونی (از مجموعه ی مکتب ها، سبک ها، …) ترجمه حسن افشار. نشر مرکز.
گیرو، پیر. ۱۳۸۷٫ نشانه شناسی. ترجمه محمد نبوی. آگاه.
اکو، اومبرتو. ۱۳۸۷٫ نشانه شناسی. ترجمه پیروز ایزدی. نشر ثالث.
بارت، رولان. ۱۳۸۷ (۱۹۸۱) اتاق روشن (کمرا لوسیدا) یادداشت هایی در باب عکاسی. ترجمه فرشید آذرنگ. حرفه: نویسنده.
احمدی، بابک. ۱۳۸۶٫ از نشانه های تصویری تا متن، به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری. نشر مرکز.
چندلر، دانیل. ۱۳۸۷ (؟). مبانی نشانه شناسی. ترجمه مهدی پارسا. پژوهشگاه فرهنگ و هنر.
پالمر، ریچارد. ۱۳۸۷٫ علم هرمنوتیک. ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی. هرمس.
واینسهایمر، جوئل. ۱۳۸۱٫ هرمنوتیک فلسفی و نظریه ادبی. ترجمه مسعود علیا. ققنوس.
نوریس، کریستوفر.۱۳۸۸ . شالوده شکنی. ترجمه پیام یزدانجو. نشر مرکز.

جامعه شناسی هنر

استریناتی، دومینیک. ۱۳۸۰ (۱۹۹۶). مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه. ترجمه ثریا پاک نظر. گام نو.
برگر، پیتر ال. ۱۳۷۵ (۱۹۷۶) ساخت اجتماعی واقعیت، رساله ای در جامعه شناسی شناخت. ترجمه فریبرز مجیدی. انتشارات علمی و فرهنگی.
دُبوار، سیمُن. ۱۳۸۵ (۱۹۴۷). جنس دوم (تجربه عینی – حقایق و اسطوره ها). ترجمه قاسم صنعوی. توس.
دریفوس، هیوبرت و پل رابینو. ۱۳۷۶ (۱۹۸۲). میشل فوکو، فراسوی ساختگرایی و هرمنیوتیک. ترجمه حسین بشریه. نشر نی.
رامین. علی (ویرایش). ۱۳۸۷٫ جامعه شناسی هنر. نشر نی.
صحاف زاده، علیرضا. ۱۳۸۸٫ هنر هویت و سیاست بازنمایی، درآمدی بر تاریخ اجتماعی هنر امریکا. نشر بیدگل.
فوکو، میشل. ۱۳۷۸ (۱۹۷۵) مراقبت و تنبیه، تولد زندان. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. نشر نی.
فوکو، میشل. ۱۳۸۸ (۱۹۷۶). اراده به دانستن. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. نشرنی.
کاستلز، مانوئل. ۱۳۸۰ (۱۹۹۹). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. جلد ۲، قدرت هویت. ترجمه ی حسین چاووشیان. طرح نو.
کهون، لارنس (ویرایش.) ۱۳۸۱ (۱۹۹۶). متن های برگزیده از مدرنیسم تا پست- مدرنیسم. ترجمه و ویرایش عبدالکریم رشیدیان و دیگران. نشر نی.
گیدنز، آنتونی. ۱۳۷۷ (۱۹۹۰). پیامدهای مدرنیت. ترجمه ی محسن ثلاثی. نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی. ۱۳۸۶ (۲۰۰۰). جامعه شناسی. ترجمه ی منوچهر صبوری. نشر نی.
ملزر، آرتور و دیگران. ۱۳۸۵ (۱۹۹۹). دموکراسی و هنر. ترجمه شاپور جورکش و دیگران. نشر چشمه.
هابز، تامس و دیگران. ۱۳۷۹ (۱۳۳۸). آزادی فرد و قدرت دولت. ترجمه ی محمود صناعی. نشر هرمس.
وبر، ماکس. ۱۳۸۲ (۱۹۰۵). اخلاق پرتستانی و روح سرمایه داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی. انتشارات علمی و فرهنگی.
یگانه، سیروس (ویرایش). ۱۳۸۶٫ جامعه شناسی هنر، مجموعه مقالات. فرهنگستان هنر.

فمینیسم

دوپیزان، کریستین. ۱۳۸۵. شهر زنان. ترجمه نوشین شاهنده. قصیده سرا.
کرس میر، کرولین. ۱۳۸۶. فمینیسم و زیباشناسی. ترجمه افشنگ مقصودی. گل آذین.
دو بووار، سیمون. ۱۳۸۵. جنس دوم (تجربه عینی – حقایق و اسطوره ها). ترجمه قاسم صنعوی. توس.
میل، جان استوارت. ؟ . انقیاد زنان. ترجمه علاءالدین طباطبایی. هرمس.
ابوت، پاملا و کلر والاس. ۱۳۸۷. جامعه شناسی زنان. ترجمه منیژه نجم عراقی. نشر نی.
فریدمن، جین. ۱۳۸۶. فمینیسم. ترجمه فیروزه مهاجر. آشیان.
لوید، ژنویو. ۱۳۸۷. عقل مذکر. ترجمه محبوبه مهاجر. نشرنی.
مهاجر، محبوبه. ۱۳۸۶. کوگیتو: زن و فلسفه. کتاب روشن.
هام، مگی و دیگران. ۱۳۸۲. فرهنگ نظریه های فمینیستی. ترجمه نوشین احمدی خراسانی و دیگران. توسعه.
ریو- سارسه، میشل. ۱۳۸۵. تاریخ فمینیسم. ترجمه عبدالوهاب احمدی. روشنگران و مطالعات زنان
میشل، آندره. ۱۳۸۳. جنبش زنان فمینیسم. ترجمه هما زنجانی زاده. نیکا.
بیسلی، کریس. ۱۳۸۵٫ چیستی فمینیسم: درآمدی بر نظریه فمینیستی. ترجمه محمدرضا زمردی. روشنگران و مطالعات زنان.
منسبریج، جین و دیگران. ۱۳۸۷. دو جستار درباره فلسفه سیاسی فمینیسم. ترجمه نیلوفر مهدیان. نشر نی.
مشیرزاده، حمیرا. ۱۳۸۵. از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم. شیرازه.
هارادی، دانا. ۱۳۸۵٫ مانیفست سایبرگ: فمینیسم در روابط اجتماعی علم و فن آوری. ترجمه امین قصابی. گل آذین.
وات‍ک‍ی‍ن‍ز، س‍وزان‌آل‍ی‍س. ۱۳۸۰. ف‍م‍ی‍ن‍ی‍سم. ترجمه زی‍ب‍ا ج‍لال‍ی‌ن‍ای‍ین‍ی. ش‍ی‍رازه‌.